Przewidywanie skuteczności i chęci bapandrów do interweniowania w kolegiach mężczyzn i kobiet: rola narażenia na różne poziomy przemocy w pornografii (2016)

Przemoc wobec kobiet. 2016 May 22. pii: 1077801216648793.

Foubert JD1, Bridges AJ2.

Abstrakcyjny

Uczniowie z dwóch uniwersytetów badawczych ukończyli przedmioty mierzące częstotliwość ich wykorzystywania różnych rodzajów pornografii oraz miary ich chęci i zamiaru interwencji, aby pomóc obserwatorowi, który może doświadczać przemocy seksualnej.

Hierarchiczne regresje logistyczne pokazały, że dla mężczyzn gwałtowne / poniżające wykorzystywanie pornografii, ale nie jawne, ale nie degradujące pornografii, było w znacznym stopniu związane ze zmniejszoną chęcią osób postronnych do interwencji, ale nie związaną ze skutecznością obserwatora. Kobiety nie wykazały takiego samego wpływu brutalnej / poniżającej pornografii na zmienne interwencji dwóch osób postronnych.

Wyniki sugerują, że przemoc / poniżająca pornografia może przyczynić się do kultury akceptacji przemocy wobec kobiet.

SŁOWA KLUCZOWE:

interwencja osoby postronnej; pornografia; przemoc