Przewidywanie kompulsywnego korzystania z Internetu: wszystko dotyczy seksu! (2006)

Uwagi: Jak stwierdza wniosek, erotyka ma największy potencjał „kompulsywnego używania”. To kod na „uzależnienie”. Również interesujące -


Meerkerk GJ, Van Den Eijnden RJ, Garretsen HF.

Cyberpsychol Behav. 2006 Feb; 9 (1): 95-103.

IVO, Addiction Research Institute, Rotterdam, Holandia. [email chroniony]

Celem tych badań była ocena mocy prognostycznej różnych aplikacji internetowych na rozwój kompulsywnego korzystania z Internetu (CIU). Badanie ma dwufalowy projekt podłużny z interwałem 1 rok. Pierwszy pomiar obejmował dorosłych ciężkich użytkowników Internetu 447, którzy korzystali z Internetu co najmniej 16 h tygodniowo i mieli dostęp do Internetu w domu przez co najmniej 1 rok. W drugim pomiarze wszyscy uczestnicy zostali ponownie zaproszeni, z których 229 odpowiedział. Za pomocą internetowego kwestionariusza respondenci zostali zapytani o czas spędzony na różnych aplikacjach internetowych i CIU.

W ujęciu przekrojowym gry i erotyka wydają się najważniejszymi aplikacjami internetowymi związanymi z CIU. W dłuższej perspektywie spędzanie dużej ilości czasu na erotyce przewidywało wzrost CIU 1 rok później. Uzależniający potencjał różnych aplikacji jest różny; erotyka wydaje się mieć największy potencjał.