Przewidywanie agresji seksualnej: rola pornografii w kontekście ogólnych i specyficznych czynników ryzyka (2007)

Aggress Behav. 2007 Mar-Apr;33(2):104-17.

Vega V1, Malamuth NM.

Abstrakcyjny

Głównym celem niniejszego badania było zbadanie wyjątkowego wpływu (jeśli w ogóle) konsumpcji pornografii na zachowania agresywne seksualnie mężczyzn. Nawet po uwzględnieniu udziału czynników ryzyka związanych z ogólnymi zachowaniami antyspołecznymi oraz tych wykorzystywanych w badaniach modelu Confluence jako specyficznych predyktorów agresji seksualnej, odkryliśmy, że konsumpcja wysokiej pornografii znacznie zwiększyła przewidywanie agresji seksualnej. Dalsze analizy ujawniły, że użyteczność prognostyczna pornografii wynikała z jej zdolności dyskryminacyjnej tylko wśród mężczyzn sklasyfikowanych (na podstawie ich innych cech ryzyka) przy stosunkowo wysokim ryzyku agresji seksualnej. Inne analizy wykazały, że specyficzne czynniki ryzyka przyczyniły się do większej zmienności agresji seksualnej niż ogólne czynniki ryzyka i pośredniczyły w związku między ogólnymi czynnikami ryzyka a agresją seksualną. Pokazujemy potencjalne zastosowanie wyników do oceny ryzyka za pomocą drzewa klasyfikacyjnego.

PMID: 17441011

DOI: 10.1002 / ab.20172