Wskaźniki rozpowszechnienia internetowego uzależnienia seksualnego wśród duchownych chrześcijańskich (2015)

Uzależnienie seksualne i kompulsywność

The Journal of Treatment & Prevention

Tom 22, 2015 - Wydanie 4

Zeba S. Ahmad, John Thoburn, Kristen L. Perry, Meghan McBrearty, Sadie Olson & Ginger Gunn

Strony 344-356 | Opublikowane online: 23 Dec 2015

Abstrakcyjny

Zachowanie uzależniające seksualnie stało się większym problemem w przypadku aktywności seksualnej w Internecie, która oferuje „potrójny silnik” przystępności cenowej, dostępności i anonimowości. Wcześniejsze badania wskazują, że 37% członków protestanckiego duchowieństwa zgłasza „oglądanie pornografii internetowej” jako aktualnej pokusy internetowej. Ze względu na potencjalnie znaczące negatywne konsekwencje, jakie duchowieństwo doświadcza, gdy ujawnia się aktywność seksualna w Internecie, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie badania pilotażowego w celu zbadania wskaźników rozpowszechnienia zachowań uzależniających seksualnie wśród członków chrześcijańskiego duchowieństwa 26. Wyniki wskazują, że 15% próbki spełnia kryteria uzależnienia cyberseksualnego. Omówiono przyszłe kierunki i implikacje leczenia i zapobiegania.