Opóźnianie prawdopodobieństwa i opóźnienia bodźców erotycznych (2008)

Prawnik, Steven R.

Procesy behawioralne 79, nie. 1 (2008): 36-42.

https://doi.org/10.1016/j.beproc.2008.04.009

Abstrakcyjny

Dorośli studenci studiów licencjackich (n = 38) i kobiet (n = 33) zostali zaklasyfikowani jako erotyczni „użytkownicy” (n = 34) i „osoby niebędące użytkownikami” (n = 37) na podstawie ich odpowiedzi na pytania przesiewowe i wykonanych komputerowych zadań dyskontujących opóźnienie i prawdopodobieństwo, dotyczących hipotetycznych pieniędzy i erotyki. Użytkownicy erotyki zdyskontowali wartość erotyki podobnie jak pieniądze w trzech z czterech zadań erotycznych; Osoby, które nie są użytkownikami erotyki, dyskontowały wartość pieniądza odpowiadającą użytkownikom erotyki, ale nie wartość erotyki. Użytkownicy erotyki byli nieproporcjonalnie płci męskiej, uzyskiwali wyższe wyniki w kilku psychometrycznych miarach konstruktów związanych z seksualnością i wykazywali bardziej impulsywne wzorce wyboru przy obniżaniu ceny opóźnienia w przypadku zadań pieniężnych niż osoby nie będące użytkownikami erotyki. Odkrycia te sugerują, że u niektórych osób procesy dyskontowania uogólniają się na skutki erotyczne.