Problematyczny cyberseksu: konceptualizacja, ocena i leczenie (2015)

Addict Behav. 2015 Nov 29. pii: S0306-4603 (15) 30058-7. doi: 10.1016 / j.addbeh.2015.11.007.

ŁĄCZYĆ Z PEŁNY TEKST PDF

Wéry A1, Billieux J2.

Abstrakcyjny

Problematyczne zaangażowanie w cyberseks jest na ogół uważane za nadmierne i niekontrolowane korzystanie z internetowych aktywności seksualnych związanych z wymiernymi negatywnymi skutkami i upośledzeniem funkcjonalnym. Do tej pory w literaturze nie ma zgody co do konceptualizacji i oznakowania tego zaburzenia lub jego diagnozy i oceny (np. Kwestionariusze przesiewowe i kryteria diagnostyczne). Poprzez systematyczne badanie literatury podkreślamy, że problematyczny cyberseks to konstrukcja parasolowa, która grupuje różne rodzaje różnych dysfunkcyjnych zachowań online. Pomimo znacznego wzrostu liczby badań dotyczących problematycznego cyberseksu, nie istnieją jasne wytyczne diagnostyczne dla klinicystów i badaczy. Co więcej, czynniki związane z rozwojem i utrzymaniem zaburzenia pozostają słabo zbadane i brakuje dowodów dotyczących prawidłowej oceny i leczenia.

SŁOWA KLUCZOWE:

Kompulsywny cyberseks; Cybersex; Uzależnienie od cyberseksualistów; Uzależnienie od seksu internetowego; Problematyczny cyberseks