Psychologiczne, relacyjne i seksualne korelacje pornografii dotyczące młodych heteroseksualnych mężczyzn w romantycznych związkach (2014)

doi: 10.3149 / jms.2201.64 The Journal of Men's Studies Styczeń 2014 lotu. 22 Nie. 1 64-82

Dawn M. Szymański*

Destin N. Stewart-Richardson*

  1. Korespondencję dotyczącą tego artykułu należy kierować do Dawna M. Szymańskiego, Wydział Psychologii, University of Tennessee, Knoxville, TN 37996-0900. E-mail: [email chroniony]

Abstrakcyjny

Pornografia jest zarówno rozpowszechniona, jak i normatywna w kulturze Stanów Zjednoczonych; jednak niewiele wiadomo o psychologicznych i relacyjnych skutkach, jakie może mieć na mężczyzn w romantycznych związkach. Zatem celem tego badania było zbadanie teoretycznych poprzedników (tj. Konfliktu ról płciowych i stylów przywiązania) oraz konsekwencji (tj. Gorszej jakości relacji i satysfakcji seksualnej) wykorzystywania pornografii męskiej przez 373 młodych dorosłych heteroseksualnych mężczyzn. Ustalenia ujawniły, że zarówno częstość korzystania z pornografii, jak i problematyczne korzystanie z pornografii były związane z większym konfliktem ról płciowych, bardziej unikającymi i lękowymi stylami przywiązania, gorszą jakością relacji i mniejszą satysfakcją seksualną. Ponadto wyniki dostarczyły wsparcia dla teoretycznie zapośredniczonego modelu, w którym konflikt ról płciowych był powiązany z relacjami, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio poprzez style przywiązania i wykorzystanie pornografii. Na koniec zapewniono wsparcie psychometryczne dla Skali Wykorzystania Pornografii opracowanej na potrzeby tego badania.