Przyczyny konsumpcji pornografii: powiązania z płcią, psychologiczną i fizyczną satysfakcją seksualną oraz wpływami na postawę (2017)

Seksualność i kultura

pp 1-15

Emmers-Sommer, Tara M.

Link do streszczenia

Abstrakcyjny

Celem tego badania jest zbadanie związków między płcią a przyczynami konsumpcji pornografii, a także wpływami na postawę. Stu czterdziestu trzech uczestników w wieku od 18 do 48 (M = 21.22), uczestniczył w badaniu online na dużym, południowo-zachodnim uniwersytecie. Siedemdziesiąt sześć z tych uczestników zidentyfikowało się jako aktualni konsumenci pornografii i są głównym przedmiotem analiz. Wyniki wskazują, że niezależnie od płci, pornografia jest preferowana do konsumpcji w samotności do celów masturbacyjnych, z odczuwanym pozytywnym fizycznym, ale nie psychologicznym, satysfakcjonującym wpływem seksualnym na siebie, jak również na konsumenta. Co więcej, jeśli chodzi o wpływ na postawę, obecni mężczyźni będący konsumentami pornografii zgłaszają znacznie wyższe sprzeczne przekonania na temat seksu, akceptację mitów gwałtu i konserwatyzm seksualny niż obecne kobiety będące konsumentkami pornografii. Następuje dyskusja i dalsze kierunki.

Słowa kluczowe - Płeć Pornografia Powody Postawy