Teoria wrażliwości na zbrojenia i hazard w próbie ogólnej populacji (2019)

J Gambl Stud. 2019 May 4. doi: 10.1007 / s10899-019-09850-3.

Farrell N.1, Walker BR2.

Abstrakcyjny

W badaniu zbadano wpływ zmienionej teorii wrażliwości na zbrojenie (r-RST) na dwie miary hazardu problemowego. Wykorzystując dorosłych uczestników populacji ogólnej 112, zastosowano dwie miary r-RST, teorię wrażliwości na wzmocnienie kwestionariusza osobowości (RST-PQ) i Jacksona 5, aby przewidzieć hazard problemowy operacjonalizowany za pomocą ekranu hazardu South Oaks i zadania hazardowego Iowa (IGT ). Założono, że behawioralny system podejścia (BAS) pozytywnie przewidziałby hazard hazardowy, a behawioralny system hamowania (BIS) negatywnie przewidziałby hazard hazardowy. Wyniki wykazały, że BIS negatywnie przewidywał problem z hazardem. Podskala reaktywności nagrody RST-PQ BAS pozytywnie przewiduje hazard hazardowy za pomocą IGT. Odkrycia te przyczyniają się do zrozumienia operacyjnego modelu osobowości r-RST, jego relacji do unikania i zachowania w odpowiedzi na nagrodę i karę oraz do zrozumienia etiologii hazardu problemowego.

SŁOWA KLUCZOWE: Hazard; Iowa Gambling Task; Wrażliwość na kary; Teoria wrażliwości zbrojenia; Wrażliwość na nagrody; Ekran hazardu Southern Oaks

PMID: 31055690

DOI: 10.1007/s10899-019-09850-3