Relacje i niewierność w pornografii: analiza stron z transmisją pornograficzną (2018)

Rasmussen, Kyler R., Daniel Millar i Jeremy Trenchuk. ”

Seksualność i kultura (2018): 1-14.

Abstrakcyjny

Badania sugerują, że pornografia ma potencjał informowania o scenariuszach seksualnych i romantycznych, ale żadne badania nie analizowały treści relacyjnych w nowoczesnej pornografii głównego nurtu. W tym artykule przedstawiamy analizę treści 190 seksualnie wyraźnych klipów wideo online z głównych stron internetowych zawierających treści pornograficzne, określających relacje między uczestnikami (jeśli istnieją) oraz czy film przedstawia akty niewierności. Skontrastowaliśmy także te klipy z próbką porównawczą filmów z 77 YouTube. Odkryliśmy, że opisy relacji na ekranie popełnianych na ekranie były stosunkowo rzadkie w pornografii (7.9% filmów) w porównaniu z YouTube (18.2%), ale ta niewierność była stosunkowo powszechna (25.3% vs. 2.6%), przy czym pornografia częściej przedstawia kobiety jako niewierne niż mężczyźni. Relacje relacyjne były częściej umieszczane w klipie pornograficznym, gdy film przedstawiał fikcyjną narrację. Odkrycia te są zgodne z wcześniejszymi badaniami łączącymi konsumpcję pornografii z otwartą i liberalną seksualnością.