Czynniki ryzyka męskiej agresji seksualnej na uczelniach (2005)

Carr, Joetta L. i Karen M. VanDeusen.

Abstrakcyjny

Czynniki ryzyka męskiej agresji seksualnej w college'ach, zarówno teoretycznie, jak i empirycznie, przetestowano za pomocą wieloczynnikowych analiz regresji. Obejmowały one wzorce nadużywania substancji, konsumpcję pornografii, negatywne postawy oparte na płci oraz doświadczenia seksualnego wykorzystywania dzieci. Analizy regresji wykazały, że niektóre postawy płciowe, wykorzystanie pornografii, a nadużywanie alkoholu stanowiło istotny czynnik sprawczy przemocy seksualnej.

Chociaż wielu mężczyzn było wykorzystywanych seksualnie jako dzieci, ten czynnik ryzyka nie przewidywał agresji seksualnej jako dorosły. Wielu mężczyzn zgłosiło przymus seksualny związany z alkoholem i utrzymywało wiele postaw i przekonań na temat gwałtu. Te praktyki stosowane przez mężczyzn w college'ach przyczyniają się do kultury prorapeów znalezionych w wielu kampusach. Potrzebne są strategie, aby zidentyfikować i interweniować u mężczyzn wysokiego ryzyka, aby zapobiec wiktymizacji seksualnej kobiet na studiach.