Widzenie męskich mężczyzn, seksownych kobiet i różnic między płciami: Ekspozycja na pornografię i kognitywne konstrukcje płci (1997)

Frable, Deborrah ES, Anne E. Johnson i Hildy Kellman.

Journal of Personality 65, nie. 2 (1997): 311-355.

Abstrakcyjny

W tym artykule przeanalizowano związek między narażeniem mężczyzn na pornografię a ich przekonaniami na temat mężczyzn i kobiet. Badanie 1 przedstawia indywidualną miarę różnicową do oceny narażenia na pornografię, która została następnie wykorzystana w sześciu kolejnych badaniach. W badaniu 2 wysokie wskaźniki ekspozycji przewidywały bycie mężczyzną, posiadanie partnera seksualnego oraz powody oglądania materiałów seksualnych. W badaniach 3 i 4 mężczyźni z wysokim poziomem ekspozycji częściej niż mężczyźni z niskim poziomem ekspozycji sądzili, że większość mężczyzn zachowuje się w sposób męski. W badaniach 5 i 6 mężczyźni z wysokim ryzykiem spontanicznie również generowali opisy seksualne kobiet. Wreszcie, w badaniu 7 mężczyźni z wysokim poziomem ekspozycji dostrzegali największe różnice między płciami po obejrzeniu teledysków o charakterze seksualnym lub seksualnym / przedstawiającym przemoc; Mężczyźni o niskiej ekspozycji dostrzegali największe różnice po obejrzeniu tych seksualnych lub romantycznych. Badania te sugerują, że kontakt z pornografią jest związany z szerokimi i podstawowymi sposobami rozumienia mężczyzn, kobiet i relacji między płciami.