Seks w internecie: pogłębienie naszej wiedzy na temat mężczyzn z problemami seksualnymi w Internecie (2004)

Psychol Addict Behav. 2004 Sep;18(3):223-30.

Cooper A1, Galbreath N, Becker MA.

Abstrakcyjny

Ankieta przeprowadzona w witrynie MSNBC wykazała, że ​​384 mężczyzn ma problemy seksualne (OSP) online. Powody, dla których respondenci decydowali się na aktywność seksualną online (OSA) i preferowane przez nich medium internetowe, wiązały się z kilkoma konsekwencjami i zachowaniami online i offline, w tym z ważnymi aspektami relacji w czasie rzeczywistym i eksperymentów seksualnych. Zidentyfikowano dwa szerokie wzorce zachowań mężczyzn z OSP: mężczyźni, którzy wykorzystują Internet (a) do rozwijania życia seksualnego w czasie rzeczywistym oraz (b) jako substytut życia seksualnego w czasie rzeczywistym. Mężczyźni, którzy ułatwiają sobie życie seksualne offline za pomocą Internetu, mogą to robić z wielu powodów, z których wiele ma charakter adaptacyjny (np. Edukacja seksualna, kupowanie materiałów seksualnych). Przyszłe badania powinny wykorzystywać próbki z różnych portali internetowych o podobnych zainteresowaniach, aby dokładniej zbadać czynniki, które odróżniają osoby, które nie wykazują negatywnych skutków OBS, od tych, które to robią.

PMID: 15482077

DOI: 10.1037 / 0893-164X.18.3.223