Wykorzystywanie seksizmu i pornografii: do wyjaśnienia wyników przeszłych (zerowych) (2004)

Garos, Sheila, James K. Beggan, Annette Kluck i Amanda Easton.

Journal of Psychology & Human Sexuality 16, no. 1 (2004): 69-96.

Abstrakcyjny

Badania empiryczne nie zapewniły jasnego zrozumienia związku między używaniem pornografii a seksizmem. Badanie 1 wykazało odwrotną korelację między nowoczesnym stosowaniem seksizmu i pornografii, tak że uczestnicy, którzy używali pornografii częściej wykazywali mniej seksistowskie postawy. Badanie 2 wykazało pozytywną korelację między używaniem pornografii i życzliwym seksizmem, tak że uczestnicy, którzy używali pornografii częściej wykazywali bardziej życzliwy seksizm. Nasze badania dają wgląd w niejednoznaczne wyniki wcześniejszych badań dotyczących wykorzystania pornografii i seksistowskich postaw wobec kobiet.