Sekstualne uzdrowienie: zastosowanie struktury rodziny i pary w przypadkach dysfunkcji seksualnych (2017)

Hertlein, Katherine M., Shelby Nakamura, Priscilla Arguello i Kara Langin.

Terapia seksualna i relacje (2017): 1-9.

ABSTRACT

Dziedzina terapii rodzin i par wytyczyła sposoby, w jakie technologia wpływa na układy par i rodziny. Ogólnie proponowaliśmy, że technologia wpływa zarówno na strukturę, jak i na proces relacji. Mniej znane jest jednak to, w jaki sposób można zastosować ramy technologii par i rodzin do przypadków dysfunkcji seksualnych, w których technologia odgrywa rolę. Dlatego celem autorów tego artykułu jest przedstawienie zarówno tego, jak siedem elementów Internetu i nowych mediów przyczynia się do dysfunkcji seksualnych, jak i jak mogą być wykorzystane do przyczynienia się do powrotu do zdrowia po dysfunkcjach seksualnych.