Podniecenie seksualne w odpowiedzi na agresję: korelacje ideologiczne, agresywne i seksualne (1986)

Autorzy: Malamuth, Neil M., Check, James V., Briere, John

Journal of Personality and Social Psychology, tom 50 (2), luty 1986, 330-340

https://psycnet.apa.org/buy/1986-14400-001

Abstrakcyjny

W Exp I 37 studentów i 42 kobiety zgłosiło więcej podniecenia seksualnego w odpowiedzi na nieagresywne przedstawienia niż na agresywne przedstawienia, gdy portrety były jednoznacznie seksualne, ale było odwrotnie, gdy portrety były nieseksualne. W Exp II 367 mężczyzn zostało zaklasyfikowanych na podstawie samoopisów do grup bez pobudzenia, umiarkowanego pobudzenia lub wysokiego pobudzenia siłowego (AFF). Aby ocenić prawdziwość tej klasyfikacji, oceniono obrzmienie prącia 118 S w odpowiedzi na różne przedstawienia. Wyniki generalnie powtarzają te z Exp I i ​​potwierdzają dokładność klasyfikacji AFF. Osoby z brakiem i umiarkowanym AFF były mniej pobudzone seksualnie przez agresywne portrety niż przez nieagresywne, ale odwrotnie stwierdzono w grupie z wysokim AFF. Silne różnice między grupami AFF stwierdzono w czynnikach ideologicznych, w tym akceptacji przemocy wobec kobiet i dominacji nad nimi, akceptacji agresji nieseksualnej oraz przekonaniu Ss, że mogą faktycznie użyć siły wobec kobiet. Natomiast nie stwierdzono różnic w czynnikach seksualności. Omówiono implikacje dla teorii dotyczących przyczyn gwałtu.