Seksualna impulsywność i problematyczne zachowania seksualne u dorosłych: w kierunku innowacyjnych środków behawioralnych specyficznych dla danej domeny (2016)

LINK DO PAPIERU

Seksuologie

Dostępne online 12 January 2016


Podsumowanie

Impulsywność została zidentyfikowana jako czynnik ryzyka dla problematycznych zachowań seksualnych u dorosłych, takich jak niewierność małżeńska, ryzykowne zachowania seksualne i przymus seksualny. Impulsywność może być pojmowana jako względnie stabilna intrapersonalna cecha prowadząca jednostki do podejmowania lekkomyślnych, nierozważnych działań. Jednak badania sugerują, że niektóre osoby mogą przedstawiać deficyty samokontroli, które są specyficzne lub wyraźniejsze w dziedzinie seksualnej. Obecny przegląd literatury ma na celu zbadanie badań empirycznych, w których odkryto powiązania między impulsywnością a problematycznymi zachowaniami seksualnymi oraz zbadanie, w jaki sposób dwie behawioralne miary impulsywności, zadanie dyskontowania opóźnień i zadanie zatrzymania sygnału, przyczyniły się do powstania nowej wiedzy naukowej na ludzką seksualność. Ten artykuł podkreśli także znaczenie dostosowania tych zadań do domeny seksualnej w celu zmierzenia procesów neuropsychologicznych, które mogą oznaczać impulsywność seksualną. Zostaną również omówione pozostałe luki w treści literatury, a także potencjalne wyniki.

Słowa kluczowe

  • Impulsywność;
  • Niewierność małżeńska;
  • Ryzykowne zachowania seksualne;
  • Przymus seksualny;
  • Zatrzymaj zadanie sygnałowe;
  • Opóźnij dyskontowanie

La version en français de cet article, publiée dans l'édition imprimée de la revue, est disponible en ligne: http://dx.org/10.1016/j.sexol.2015.12.003.