Wykorzystanie mediów seksualnych i zadowolenie z relacji w parach heteroseksualnych (2011)

Bridges, A. i Morokoff, PJ (2011).

Osobiste relacje, 18, 562-585.

W badaniu tym oceniano, w jaki sposób media seksualne używane przez jednego lub obu członków romantycznej diady odnoszą się do związku i satysfakcji seksualnej. Łącznie pary heteroseksualne 217 ukończyły ankietę internetową, w której oceniono wykorzystanie mediów seksualnych, związek i satysfakcję seksualną oraz zmienne demograficzne. Wyniki ujawniły, że wyższa częstotliwość korzystania z mediów seksualnych przez mężczyzn była związana z negatywną satysfakcją u mężczyzn, podczas gdy wyższa częstotliwość korzystania z mediów seksualnych przez kobiety wiązała się z pozytywną satysfakcją u partnerów.. Przyczyny korzystania z mediów seksualnych różnią się w zależności od płci: mężczyźni zgłosili przede wszystkim wykorzystywanie mediów seksualnych do masturbacji, podczas gdy kobiety zgłosiły przede wszystkim wykorzystywanie mediów seksualnych w ramach kochania się ze swoimi partnerami. Współdzielone korzystanie z mediów seksualnych wiązało się z wyższą relacyjną satysfakcją w porównaniu z samotnym korzystaniem z mediów seksualnych.