Przemoc seksualna w trzech mediach pornograficznych: w stronę wyjaśnienia socjologicznego (2000)

Barron, Martin i Michael Kimmel.

Journal of Sex Research 37, nie. 2 (2000): 161-168.

https://doi.org/10.1080/00224490009552033

Abstrakcyjny

To badanie mierzy treści pornograficzne w magazynach, filmach i Usenet (internetowej grupie dyskusyjnej). W szczególności porównuje się poziom przemocy, ilość dobrowolnej i niekonsensualnej przemocy oraz płeć ofiary i sprawcy. Stwierdzono stały wzrost ilości przemocy z jednego medium do drugiego, chociaż wzrost pomiędzy czasopismami i filmami nie jest istotny statystycznie. Co więcej, zarówno czasopisma, jak i filmy przedstawiają przemoc jako konsensualne, podczas gdy Usenet przedstawia ją jako niekonsensualną. Po trzecie, czasopisma przedstawiają kobiety jako przestępców częściej niż mężczyzn, podczas gdy Usenet znacznie się różni i przedstawia mężczyzn jako sprawców znacznie częściej. Szereg możliwych wyjaśnień dla tych wyników jest oferowany, z wnioskiem, że konkurencja między mężczyznami w Usenecie jest niedocenianym elementem różnic między tymi mediami.