Seksualność i Internet: surfowanie w nowym tysiącleciu (1998)

Cooper, A. (1998).

CyberPsychology & Behavior, 1 (2), 187-193.

http://dx.doi.org/10.1089/cpb.1998.1.187

Abstrakcyjny

Zwraca uwagę na kilka sposobów, w jakie Internet wpływa na seksualność. Aby uprościć i wyjaśnić te kwestie, wpływ internetu na seksualność podzielono na 3 szerokie kategorie: negatywne wzorce, pozytywne połączenia i aspekty komercyjne. Ponadto opisano 3 kluczowe czynniki, które łącznie dają Internetowi jego moc. Obejmują one dostęp, przystępność cenową i anonimowość lub, jak się je tutaj nazywa, „potrójne A.” Na koniec przedstawiono sugestie, jak dana dziedzina powinna radzić sobie z tym zjawiskiem.