Media erotyczne, różnice płci i teoria ewolucji (1996)

Malamuth, NM (1996).

Journal of Communication, 46(3) 8-31.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1460-2466.1996.tb01486.x

Abstrakcyjny

Omawia różnice między płciami w odpowiedzi na środki masowego przekazu o wyraźnie seksualnym charakterze, wykorzystujące ramy ewolucyjne. To teoretyczne podejście utrzymuje, że sposób, w jaki ludzie reagują na obecne środowisko, jest kształtowany przez mechanizmy mentalne, które ewoluowały w odpowiedzi na problemy napotykane przez ich przodków. Mechanizmy psychologiczne rządzące seksualnością mężczyzn nie są takie same jak mechanizmy kierujące seksualnością kobiet ze względu na różne konsekwencje reprodukcyjne zachowań seksualnych dla płci 2 w środowiskach przodków. Różne procesy selekcji naturalnej dla mężczyzn i kobiet zaowocowały różnymi strategiami seksualnymi. Te różne strategie można wykorzystać do uwzględnienia różnic między płciami w odpowiedziach na media seksualne. Ponadto argumentuje się, że konsumpcja mediów o charakterze jednoznacznie seksualnym jest częściowo wynikiem odziedziczonych różnic w rozwiniętych mechanizmach seksualności oddziałujących z siłami środowiskowymi. (Rekord bazy danych PsycINFO (c) 2018 APA, wszelkie prawa zastrzeżone)