Seksualna brutalna pornografia, postawy przeciw kobietom i agresja seksualna: model równań strukturalnych (1993)

 LIŚCIE na papier

Journal of Research in Personality

27 tom, wydanie 3, Wrzesień 1993, Pages 285 – 300

Abstrakcyjny

Korzystając z danych dostarczonych przez studentów płci męskiej, opracowano i przetestowano kilka modeli równania strukturalnego w celu oceny wzajemnych powiązań między pornografią, postawami anty-kobietami i skłonnością do przemocy seksualnej. Model najlepiej pasujący do danych to taki, w którym wykorzystywanie seksualnej przemocy i postawy wobec kobiet jest egzogennymi ukrytymi zmiennymi przewidującymi zgłaszane przez siebie prawdopodobieństwo gwałtu i prawdopodobieństwa użycia siły seksualnej, a także opisaną przez siebie historię osiągnięcia stosunku seksualnego za pomocą przymusu i siły. Przetestowano również odmianę tego modelu, która obejmuje stosowanie pornografii bez użycia przemocy jako zmiennej egzogenicznej. Zgodnie z wcześniejszymi badaniami wykorzystanie pornografii bez przemocy nie wiązało się wyłącznie z potencjalną lub faktyczną agresją seksualną. Odkrycia sugerują potencjalną rolę zarówno postaw, jak i pornografii wykorzystującej przemoc seksualną w występowaniu agresji seksualnej. Ponadto popierają inne wyniki badań, które sugerują, że nie jest to tylko ekspozycja na materiały erotyczne, per se, ale kombinacja seks i przemoc w materiałach pornograficznych, które zachęcają lub ułatwiają agresję seksualną.