Czy problematyczne wykorzystanie pornografii należy uznać za uzależnienie? (2018)

Blanchard G., Corazza O.

Vol. 5 (nr 3) 2018 wrzesień - grudzień

Artykuł przeglądowy, 75-78

Pełny tekst PDF

Abstrakcyjny

Problematyczne korzystanie z pornografii internetowej można postrzegać jako uzależnienie behawioralne. Przeprowadzono niesystematyczny przegląd literatury w celu oceny bazy dowodowej dla klasyfikacji, identyfikacji i zarządzania uzależnieniem od pornografii internetowej. Istnieją dowody na to, że uzależnienie od pornografii internetowej jest fenomenologicznie i neurofizjologicznie podobne do uzależnienia od narkotyków. Zastosowanie dostępnych dowodów w praktyce klinicznej jest ograniczone brakiem konsensusu co do kryteriów diagnostycznych i brakiem sprawdzonych narzędzi diagnostycznych. Terapie kandydackie obejmują programy grupowe i internetowe, a także leczenie farmakologiczne. Istnieją słabe dowody na poparcie stosowania podejść niefarmakologicznych, ale nie ma dowodów na stosowanie leczenia farmakologicznego pomimo jego rozpowszechnienia w społeczeństwie.