Czy wirtualny seks powinien być traktowany jak inne uzależnienia seksualne? (2000)

Uzależnienie seksualne i kompulsywność: The Journal of Treatment & Prevention

7 Tom, Wydanie 1-2, 2000

DOI: 10.1080 / 10720160008400210

Maressa Hecht Orzack & Carol J. Rossb

stron 113-125

Abstrakcyjny

Większość osób uzależnionych od seksu wirtualnego, które są leczone ambulatoryjnie i szpitalnie, zwykle ma bardziej rozpowszechnione uzależnienia seksualne lub inne zachowania i / lub uzależnienia chemiczne. Studia przypadków przedstawiono w celu zilustrowania typowych pacjentów. Zalecenia dotyczące leczenia dotyczą zarówno leczenia ambulatoryjnego, jak i szpitalnego. Wyniki testu Skala Beznadziejności Becka pokazują znaczną poprawę u osób leczonych metodami szpitalnymi. Podobnie jak w przypadku leczenia innych uzależnień seksualnych, nakładanie ograniczeń i pozyskiwanie pomocy od innych działa na niektórych uzależnionych od cyberseksualności, podczas gdy inni potrzebują okresu całkowitej abstynencji lub całkowitego wyeliminowania korzystania z komputera.