Terapia strukturalna z parą walczących z uzależnieniem pornograficznym (2012)

Ford, Jeffrey J., Jared A. Durtschi i Darrell L. Franklin. „Terapia strukturalna z parą walczącą z uzależnieniem od pornografii”. The American Journal of Family Therapy 40.4 (2012): 336-348

http://dx.doi.org/10.1080/01926187.2012.685003.

Abstrakcyjny

Pornografia w coraz większym stopniu wpływa na stosunki par proporcjonalnie do rosnącej dostępności materiałów pornograficznych. Uzależniające wpływy pornografii mogą niekorzystnie wpływać na relacje, dlatego terapeuci prawdopodobnie spotkają się z tym problemem ze swoimi klientami. Sugeruje się, że uzależnienie od pornografii może charakteryzować się wycofaniem i tolerancją oraz może mieć wpływ neurologiczny i negatywnie wpływać na relacje. Klinicyści czasami jednak nie uznają uzależnienia od pornografii za równie kłopotliwe jak inne uzależnienia. W tym artykule omówiono wdrożenie skutecznego leczenia strukturalnego uzależnienia od pornografii za pomocą rzeczywistego studium przypadku z małżeństwem.