Subiektywne pragnienie pornografii i uczenia się asocjacyjnego Przewidywanie tendencji do uzależnienia Cybersex w próbce regularnych użytkowników Cybersexa (2015)

Uzależnienie seksualne i kompulsywność

The Journal of Treatment & Prevention

Tom 23, 2016 - Wydanie 4

Jan Snagowski, Christian Laier, Theodora Duka & Matthias Brand

Strony 342-360 | Opublikowane online: 22 Jul 2016

ABSTRACT

Nie ma zgody co do kryteriów diagnostycznych uzależnienia cyberseksualnego. Niektóre podejścia zakładają podobieństwa do zależności od substancji, dla których uczenie się asocjacyjne jest kluczowym mechanizmem. W tym badaniu heteroseksualni mężczyźni 86 ukończyli zadanie Standard Pavlovian to Instrumental Transfer zmodyfikowane zdjęciami pornograficznymi w celu zbadania asocjacyjnego uczenia się w uzależnieniu od cyberseksualności. Dodatkowo oceniono subiektywne pragnienie związane z oglądaniem zdjęć pornograficznych i tendencjami do uzależnienia od cyberseksualności. Wyniki pokazały wpływ subiektywnego pragnienia na tendencje do uzależnienia od cyberseksu, moderowanego przez uczenie się asocjacyjne. Wyniki te wskazują zatem, że takie interakcje mogą być kluczowe dla rozwoju uzależnienia od cyberseksualności.