Znaczenie indywidualnych różnic w używaniu pornografii: teoretyczne perspektywy i konsekwencje w leczeniu seksualnych sprawców (2009)

J Sex Res. 2009 Mar-Jun;46(2-3):216-32. doi: 10.1080/00224490902747701.

Kingston DA1, Malamuth NM, Fedoroff P, Marshall WL.

Abstrakcyjny

W tym artykule dokonano przeglądu istniejącej literatury dotyczącej wpływu pornografii na postawy antyspołeczne, pobudzenie seksualne i zachowania agresywne seksualnie zarówno w próbach nie-przestępczych, jak i kryminalnych.

W artykule stwierdza się, że wyniki badań w kontekście wielu wzajemnie oddziałujących czynników są wysoce spójne w badaniach eksperymentalnych i nie eksperymentalnych oraz w różnych populacjach, pokazując, że wykorzystanie pornografii może być czynnikiem ryzyka dla agresywnych seksualnie wyników, głównie dla mężczyzn, którzy są wysoko o innych czynnikach ryzyka i którzy często korzystają z pornografii.

Wreszcie, artykuł ten przedstawia teoretyczne implikacje oparte na tych odkryciach, a także pewne implikacje kliniczne istotne dla oceny i leczenia przestępców seksualnych.

PMID: 19308844

DOI: 10.1080 / 00224490902747701