Wpływ nieadaptacyjnych metapoznań na edukację: ponowne przemyślenie skłonności do uzależnień

Treva Etsitty

Fragment

Rozregulowanie metapoznania może potencjalnie przekształcić się w nieprzystosowane radzenie sobie, a nie w zdrowe umiejętności samoregulacji, które z kolei mogą przerodzić się w chorobę psychiczną lub uzależnienie… Wyniki potwierdziły, że korzystanie z pornografii było predyktorem nieprzystosowawczych metapoznań.

Opis (Link do pełnej pozycji)

Metapoznanie odgrywa rolę w motywacji, funkcjach wykonawczych, wiedzy deklaratywnej i proceduralnej i stwierdzono, że rozwija się już w wieku trzech lat (Marulis i Nelson, 2021). Metapoznanie to „myślenie o myśleniu” (Flavell, 1992), działa na uporządkowanych poziomach pojęć (Seow i in., 2021) i jest wiedzą i procesem poznawczym, który obejmuje ocenę, kontrolę i monitorowanie myślenia (Flavell, 1979 ). Rozregulowanie metapoznania może potencjalnie przekształcić się w nieprzystosowawcze radzenie sobie, a nie w zdrowe umiejętności samoregulacji (Wells i Matthews, 1996), które z kolei mogą przekształcić się w chorobę psychiczną lub uzależnienie (Chen i in., 2021). Nieprzystosowawcze metapoznania są zaangażowane w uczenie się powiązań między bodźcami, modyfikację zachowania poprzez motywację i wykonanie działania w celu uzyskania nagrody (Liljeholm i O'Doherty, 2012). W jakim stopniu ekspozycja na pornografię i korzystanie z niej, które rozpoczęło się w okresie dojrzewania, zakłóca metapoznanie w populacji dorosłych, brakuje w badaniach, dlatego badanie to miało na celu zidentyfikowanie związków między używaniem pornografii a nieprzystosowawczymi metapoznaniami w próbie dorosłych, którzy aktywnie używali lub próbowali rzucić, używając pornografii. Utworzono ankietę i opublikowano ją w kilku grupach na Facebooku, na Twitterze i rozesłano za pośrednictwem wiadomości. Został również opublikowany na stronach poświęconych osobom, które próbują rzucić palenie za pomocą pornografii. Łącznie zarejestrowano 3301 odpowiedzi, jednak na potrzeby niniejszego badania wykorzystano tylko 877, pozostałe pominięto ze względu na niepełność. Wyniki potwierdziły, że korzystanie z pornografii było predyktorem nieprzystosowawczych metapoznań.

Więcej badań kliknij tutaj.