Związek między pornografią internetową a seksualnością kobiet: łagodząca rola edukacji w zakresie alfabetyzacji porno (2017)

Vandenbosch, Laura i Johanne van Oosten.

Journal of Communication 67, nie. 6 (2017): 1015-1036.

https://doi.org/10.1111/jcom.12341

Abstrakcyjny

Interwencje w zakresie umiejętności korzystania z mediów częściowo mają na celu zapobieganie niepożądanym efektom medialnym w późniejszym czasie. Brakuje jednak długoterminowych badań nad interakcją między edukacją w zakresie umiejętności korzystania z mediów a efektami medialnymi. W tym badaniu podłużnym wśród osób w wieku 1,947 13 – 25 zaczęliśmy zajmować się tą luką, badając potencjał edukacji w zakresie pornografii w szkołach w celu złagodzenia podłużnych relacji między narażeniem na materiały internetowe o charakterze jednoznacznie seksualnym (SEIM) a poglądami kobiet jako obiekty seksualne. Pojawił się dwukierunkowy efekt interakcji: związek między SEIM a poglądami seksistowskimi osłabł, im więcej użytkowników nauczyło się z edukacji w zakresie pornografii. Nie wystąpiły różnice płci ani wieku. Badanie to dostarcza zatem pierwszych dowodów na rolę edukacji medialnej w zmniejszaniu niepożądanych efektów medialnych.