Związek między religijnością a używaniem pornografii internetowej (2015)

Krótki, MB, TE Kasper i CT Wetterneck

Dziennik religii i zdrowia 54, nie. 2 (2015): 571-583.

Abstrakcyjny

Zwiększyła się konsumpcja pornografii internetowej (IP), co spowodowało funkcjonowanie i problemy psychologiczne. Potrzebne jest zatem zrozumienie, jakie zmienne wpływają na wykorzystanie IP. Jedną ze zmiennych może być religia. Studenci (N = 223) odpowiedzieli na pytania dotyczące wykorzystywania własności intelektualnej i religii. Około 64% kiedykolwiek oglądało IP, a 26% obecnie oglądało IP, w tempie 74 minuty tygodniowo. Używanie własności intelektualnej zakłóciło ich relacje z Bogiem i duchowość. Osoby religijne rzadziej kiedykolwiek lub obecnie oglądają IP. Wewnętrzna i zewnętrzna religijność oraz dostosowanie wartości duchowych były zawsze używane. Wyniki sugerują, że religijność ma znaczenie w korzystaniu z własności intelektualnej i potrzebne są dalsze badania.

Słowa kluczowe

Religia Seksualność Pornografia internetowa