Związek pomiędzy zachowaniami seksualnymi a trudnym uzależnieniem od Internetu w próbce studentów z zagranicy (2017)

Źródło: Neuropsychiatria kliniczna. 2017, wol. 14 Issue 1, p49-58. 10p.

Autorski): Scimeca, Giuseppe; Muscatello, Maria RA; Chisari, Claudia; Crucitti, Manuela; Pandolfo, Gianluca; Zoccali, Rocco; Bruno, Antonio

Abstrakcyjny:

Cel: Celem niniejszego badania było zbadanie związku między konkretnymi postawami seksualnymi a wynikami uzależnienia od Internetu.

Metoda: Uczestnikami byli mężczyźni 115 i kobiety 163 rekrutowane z Uniwersytetu w Mesynie; zachowania seksualne były oceniane przez Skalę Seksowności i Średniej Kobiety (lub Człowieka), podczas gdy uzależnienie od Internetu mierzono Testem Uzależnienia od Internetu.

Wyniki: Wyniki badania wykazały, że wyższe wyniki uzależnienia od Internetu były związane z niskim poziomem satysfakcji seksualnej i wysokim poziomem nerwowości seksualnej, nieśmiałości seksualnej i dystansu seksualnego.

Wnioski: Sugeruje się, że określone postawy seksualne mogą działać jako jeden z różnych czynników predysponujących do rozwoju objawów uzależnienia od Internetu.