Rola briefingów edukacyjnych w łagodzeniu skutków eksperymentalnej ekspozycji na brutalne materiały erotyczne: metaanaliza (1996)

Allen, Mike, Dave D'Alessio, Tara M. Emmers i Lisa Gebhardt.

Journal of Sex Research 33, nie. 2 (1996): 135-141.

Abstrakcyjny

Przeprowadzenie eksperymentów na temat wpływu materiałów erotycznych (SEM) wymaga od badacza narażenia osoby na materiał, który może „zaszkodzić” uczestnikowi badania. Aby zachować etyczne postępowanie w przypadku takich badań, badacze wykorzystują pewien rodzaj instruktażu edukacyjnego w celu złagodzenia potencjalnego wpływu na spożywanie SEM. Dziesięć badań, w szczególności mierzących wpływ briefingu edukacyjnego na łagodzenie skutków SEM, zostało zlokalizowanych w bazie danych artykułów 1,500 dotyczących badań SEM. Wszystkie badania wykazały skuteczność pewnego rodzaju edukacyjnego lub wstępnego podsumowania w minimalizowaniu wpływu eksperymentalnej ekspozycji na materiały erotyczne (Mr = .29, N = 1002, zakres .03 do .68, gdzie rs 0 i wyżej wskazują całkowite złagodzenie). Raporty edukacyjne wydają się łagodzić skutki eksperymentalnej ekspozycji na SEM, chociaż długoterminowe konsekwencje i porównawcza skuteczność różnych technik informacyjnych nie zostały jeszcze ocenione.