Wykorzystywanie pornografii podczas popełniania przestępstw seksualnych (2004)

Int J Offender Ther Comp Criminol. 2004 Oct;48(5):572-86.

Langevin R1, Curnoe S.

Abstrakcyjny

Celem tego badania było zbadanie wykorzystania materiałów pornograficznych przez przestępców seksualnych podczas popełniania ich przestępstw. Zbadano próbę przestępców seksualnych 561. Byli przestępcy 181 przeciwko dzieciom, przestępcy 144 przeciwko dorosłym, sprawcy kazirodztwa 223, ekshibicjoniści 8 i różne przypadki 5. Wszystkie z wyjątkiem czterech przypadków były mężczyznami. Łącznie przestępcy 96 (17%) wykorzystali pornografię w momencie popełnienia przestępstwa. Więcej przestępców przeciwko dzieciom niż przeciwko dorosłym wykorzystywało pornografię w przestępstwach. Spośród użytkowników 55% pokazał materiały pornograficzne swoim ofiarom, a 36% zrobił zdjęcia, głównie dzieci. Dziewięć spraw dotyczyło dystrybucji pornografii. Wyniki pokazały, że pornografia odgrywa jedynie niewielką rolę w popełnianiu przestępstw seksualnych, jednak obecne odkrycia budzą poważne obawy, że pornografia wykorzystywana do popełniania przestępstw seksualnych dotyczy przede wszystkim dzieci-ofiar.

PMID: 15358932

DOI: 10.1177 / 0306624X03262518