Wykorzystywanie pornografii, rozwój uzależniających objawów i poszukiwanie pomocy psychologicznej z powodu kompulsywnego zachowania seksualnego (2018)

UWAGI: Religijność była czynnikiem decydującym o poszukiwaniu leczenia, ale tylko w przypadku kobiet - co prawdopodobnie stanowi niewielki procent wszystkich kobiet. Zgodnie z oczekiwaniami poziomy korzystania z pornografii są również związane z poszukiwaniem leczenia. Rośnie wykorzystanie pornografii, podobnie jak problemy związane z używaniem.

Lewczuk, Karol. „Korzystanie z pornografii, rozwój symptomów nałogowych oraz poszukiwanie pomocy psychologicznej.” (2018).

Abstrakcyjny

Zakres tego projektu odnosi się do problematycznego używania pornografii (1), (2) uzależniających objawów związanych z używaniem pornografii i (3) poszukiwaniem leczenia z powodu niekontrolowanych zachowań seksualnych. Projekt składa się z trzech badań. W przypadku badania 1 przeanalizowano zmiany wskaźników rozpowszechnienia pornografii internetowej w polskiej populacji między latami 2004 i 2016 oraz cechy demograficzne widzów pornografii internetowej. Jest to pierwsza dostępna analiza rozpowszechnienia pornografii internetowej na podstawie danych deklaratywnych, ale obiektywnych danych o ruchu internetowym. Wyniki wykazały rosnącą popularność pornografii internetowej w analizowanym okresie.

Wyniki te, w połączeniu z doniesieniami o rosnącej liczbie osób poszukujących leczenia w związku z problematycznym wykorzystywaniem pornografii i trudnościami w kontrolowaniu własnych zachowań seksualnych, wskazują na potrzebę badania mechanizmów leżących u podstaw tych problemów. Badania 2 i 3 są ukierunkowane na ten problem i stanowią trzon tego projektu. W badaniach 2 i 3 osoby poszukujące leczenia z powodu problematycznej pornografii porównano ze zdrowymi kontrolami.

Analiza wykazała, że ​​osoby poszukujące leczenia miały (1) wyższy poziom negatywnych objawów związanych z uzależniającymi zachowaniami seksualnymi (2) spędził więcej czasu na wykorzystywaniu pornografii, ale także (3) deklarował wyższą religijność, miał (4) mniejsze prawdopodobieństwo bycia w intymnym relacja (dla mężczyzn), zgłaszane (5) dłuższy okres od ostatniej aktywności seksualnej dwójkowej (dla mężczyzn) i doświadczane (6) bardziej surowe okresy binge pornografii i masturbacji (dla kobiet). Określono także strukturę relacji między kluczowymi zmiennymi, ze szczególnym uwzględnieniem predyktorów poszukiwania leczenia. Czas spędzony na konsumpcji pornografii był pozytywnie związany z prawdopodobieństwem poszukiwania leczenia.

Jednak analiza wykazała, że ​​sNajwiększe prognozy poszukiwania leczenia były negatywnymi objawami związanymi z uzależniającymi zachowaniami seksualnymi (dla mężczyzn i dla kobiet) oraz zmienną, która była wskaźnikiem religijności - czas wydane na praktyki religijne (dla kobiet). W ostatniej części tej pracy omówiono naukowe znaczenie uzyskanych wyników i implikacji dla terapii niekontrolowanych zachowań seksualnych.