Leczenie kompulsywnego zachowania seksualnego (2018)

Efrati, Yaniv i Mateusz Gola.

Aktualne raporty na temat zdrowia seksualnego (2018): 1-8.

pp 1 – 8 |

Abstrakcyjny

Cel przeglądu

Tutaj dokonujemy przeglądu potencjalnych podejść terapeutycznych do leczenia kompulsywnych zachowań seksualnych (CSB; znany również jako zaburzenie hiperseksualne). Przedstawiamy cele terapeutyczne kilku metod leczenia psychologicznego i farmakologicznego oraz stan badań nad ich skutecznością.

Ostatnie wyniki

Do tej pory nie prowadzono systematycznych badań z grupami kontrolnymi w dziedzinie leczenia CSB; istnieją jednak udokumentowane studia przypadków i badania na małą próbkę wskazujące na potencjalną skuteczność leczenia farmakologicznego naltreksonem i SSRI, a także podejścia do leczenia oparte na uważności, CBT i 12.

Podsumowanie

Istnieje całe pole leczenia CSB czekające na systematyczne badania naukowe. Przyszłe badania nad leczeniem CSB powinny uwzględniać możliwość indywidualnych różnic w mechanizmach psychologicznych i neuronalnych leżących u podstaw CSB i pomóc w optymalnym doborze sposobu leczenia dla każdego pacjenta.

Słowa kluczowe

Kompulsywne zachowania seksualne Leczenie Terapia zachowań seksualnych