Mechanizmy leżące u podstaw oddziaływania na relację między jawnym materialnym spożyciem a satysfakcją w związku długoterminowym (2019)

OSR Journal of Student Research: Vol. 5, artykuł 152.

Matthew Vasquez, CSUSAN BERNARDINO

Abstrakcyjny

Przetestowaliśmy związek między konsumpcją materiałów o charakterze jednoznacznie seksualnym (SEM) a satysfakcją ze związku w długotrwałych związkach. Przewidywano, że dwie rozbieżności wartości wiązania (MVD) wpłyną na tę zależność. Potencjalny partner MVD indeksuje odsetek innych potencjalnych partnerów w próbie, którzy są bardziej oddaleni od idealnych preferencji partnera niż ich obecny partner. MVD dla siebie partnerów uchwyca różnicę w wartości wiązania między partnerami (Conroy-Beam, Goetz i Buss, 2016). Postawiliśmy hipotezę, że 1) konsumpcja SEM pozytywnie koreluje z MVD partnera potencjalnego partnera 2) Konsumpcja SEM koreluje ujemnie z satysfakcją z relacji, w której pośredniczą MVD potencjalnego partnera, oraz 3) MVD potencjalnego partnera partnera negatywnie koreluje z satysfakcją z relacji, moderowaną przez MVD dla partnerów. Zarówno mężczyźni (N = 800), jak i kobiety (N = 800) w długotrwałych związkach wypełnili pomiary konsumpcji SEM, satysfakcji w związku oraz 23-elementowy kwestionariusz preferencji partnera, z poprzednich badań, wykorzystany do określenia MVD (Conroy-Beam & Buss, 2017). Zużycie SEM nie było związane ani z MVD. Jednak konsumpcja SEM była negatywnie związana z satysfakcją ze związku wśród osób heteroseksualnych, ale nie gejów lub lesbijek. W badaniu zbadano procesy leżące u podstaw związku między SEM a satysfakcją ze związku poprzez zastosowanie mechanizmów ewolucyjnych związanych z kojarzeniem się ludzi.

Zalecane cytowanie

Vasquez, Matthew (2019) „Podstawowe mechanizmy wpływające na związek między konsumpcją materiałów o charakterze jednoznacznie seksualnym a satysfakcją ze związku w długoterminowych związkach”, OSR Journal of Student Research: Vol. 5, artykuł 152.
Dostępne na: https://scholarworks.lib.csusb.edu/osr/vol5/iss1/152