Wykorzystywanie pornografii w zbrodniczych i rozwojowych historiach sprawców przestępstw seksualnych (1987)

Carter, Daniel Lee, Robert Alan Prentky, Raymond A. Knight, Penny L. Vanderveer i Richard J. Boucher.

Journal of Interpersonal Violence 2, nie. 2 (1987): 196-211.

ABSTRACT

W niniejszym badaniu zbadano narażenie na pornografię i wykorzystanie jej w rodzinnych, rozwojowych i kryminalnych historiach gwałcicieli 38 i molestujących dzieci 26 uwięzionych w Massachusetts Treatment Center. Podczas gdy obie grupy zgłosiły podobną ekspozycję na pornografię w domu i podczas rozwoju, molestujący dzieci wskazywali na znacznie większą ekspozycję niż gwałciciele w wieku dorosłym i byli znacznie bardziej skłonni zarówno do używania takich materiałów przed iw trakcie ich przestępstw, jak i do wykorzystywania pornografii w celu uwolnienia impulsu do działać. Odkrycia omówiono w odniesieniu do „hipotezy katharsis” i roli pornografii w popełnianiu przestępstw seksualnych dla niektórych typów gwałcicieli i molestujących dzieci.

Wskazani molestujący dzieci w porównaniu z gwałcicielami: 

  1. Więcej ekspozycji na pornografię jako dorosły
  2. Więcej wykorzystania pornografii przed przestępstwami
  3. Więcej wykorzystania pornografii podczas przestępstw kryminalnych
  4. Większe wykorzystanie pornografii, aby uwolnić impuls do popełnienia przestępstwa
  5. Więcej ogólnego wpływu pornografii na życie