Gwałtowna pornografia i nadużycia kobiet: teoria do praktyki (1998)

Przemoc Vict. 1998 Winter;13(4):319-32.

Cramer E1, McFarlane J, Parker B, Soeken K, Silva C, Kołowrotek S.

Abstrakcyjny

Aby zbadać brutalne wykorzystanie pornografii i związaną z nią przemoc wobec kobiet, poproszono o podział etniczny 198 pokrzywdzonych kobiet na temat wykorzystywania przez partnerów materiałów pornograficznych oraz o to, czy poproszono je lub zmuszono do oglądania, odgrywania scenek lub pozowania do scen pornograficznych. lub zdjęcia. Ogólnie rzecz biorąc, 40.9% kobiet zgłosiło wykorzystywanie materiałów pornograficznych wykorzystujących, przy czym odsetek ten jest znacznie wyższy wśród białych (58.7%) w porównaniu z czarnymi (27.1%) lub Latynosami (38.5%). Kiedy grupy były tworzone na podstawie wykorzystania pornografii przez sprawcę i związanego z tym zaangażowania kobiety, wyniki przemocy mierzone w skalach Wskaźnika znęcania się nad współmałżonkiem, oceny zagrożenia i nasilenia przemocy wobec kobiet były znacznie wyższe (p = <001) dla kobiety zgłaszające sprawcę żądały lub zmuszały ją do oglądania scen pornograficznych, odgrywania ich lub pozowania. Siła przemocy nie była związana po prostu z tym, czy wykorzystana pornografia była wykorzystywana. Ta analiza jest pierwszym krokiem w kierunku zrozumienia, jak pornografia wpływa na wykorzystywanie kobiet.