Gwałtowna pornografia i samoocena agresji seksualnej (1988)

Journal of Research in Personality

22 tom, wydanie 2, Czerwiec 1988, Pages 140 – 153

http://dx.doi.org/10.1016/0092-6566(88)90011-6

Abstrakcyjny

Dwustu dwudziestu dwóm studentom studiów licencjackich podano „ankietę dotyczącą postaw” badającą wykorzystanie pornografii, postawy i zgłaszane przez siebie prawdopodobieństwo gwałtu (LR) lub wykorzystanie siły seksualnej (LF). 81% wykorzystał pornografię bez przemocy w ciągu ostatniego roku, podczas gdy 41 i 35% stosowały odpowiednio pornografię z użyciem przemocy i przemocy seksualnej. Dwadzieścia siedem procent badanych wskazało na pewne hipotetyczne prawdopodobieństwo gwałtu lub użycia siły seksualnej wobec kobiety. Analiza funkcji dyskryminujących ujawniła, że ​​wykorzystywanie pornografii opartej na przemocy seksualnej i akceptacja przemocy międzyludzkiej wobec kobiet były jednoznacznie związane z LF i LR. Przypuszcza się, że specyficzne połączenie seksu i przemocy w niektórych bodźcach pornograficznych iw pewnych systemach przekonań może powodować skłonność do angażowania się w zachowania agresywne seksualnie. Wyniki są interpretowane w kategoriach Malamuth and Briere's (1986, Journal of Social Issues, 42, 75 – 92) model wpływu mediów wykorzystujących przemoc seksualną.