Kiedy słowa nie wystarczą: poszukiwanie efektu pornografii na wykorzystywanych kobietach (2004)

Shope, Janet Hinson.

Przemoc wobec kobiet 10, no. 1 (2004): 56-72.

Abstrakcyjny

Korzystając z danych zebranych od kobiet 271 uczestniczących w programie dla kobiet poszkodowanych, w tym badaniu sprawdza się, czy użycie pornografii zwiększa prawdopodobieństwo, że pokrzywdzona kobieta będzie wykorzystywana seksualnie przez swojego partnera. Analiza bada również, czy indywidualne i pewne czynniki odhamowujące, takie jak spożywanie alkoholu, pośredniczą lub nasilają wpływ pornografii na przemoc seksualną. Wyniki regresji logistycznej wskazują, że użycie pornografii znacznie zwiększa szanse zmaltretowanej kobiety na molestowanie seksualne. W porównaniu do walczących, którzy nie używają pornografii i alkoholu, połączenie alkoholu i pornografii zwiększa szanse na wykorzystywanie seksualne.