Gdzie umysł nie może się odważyć: przypadek uzależniającego korzystania z pornografii online i jej związku z traumą z dzieciństwa (2018)

J Sex Marital Ther. 2018 Jul 17: 1-35. doi: 10.1080 / 0092623X.2018.1488324.

Wéry A1, Schimmenti A2, Karila L3, Billieux J1,4.

Abstrakcyjny

Dysfunkcjonalne używanie cyberseksu jest często określane jako „uzależnienie behawioralne”, które ma wspólne cechy z uzależnieniem od substancji. Opisujemy przypadek szukającego leczenia mężczyzny, który w uzależniający sposób używał pornografii. Przypadek przedstawiono z dwóch perspektyw: (1) podejście objawowe inspirowane uzależniającym się modelem nadmiernych zachowań seksualnych oraz (2) podejście procesowe mające na celu identyfikację procesów psychologicznych i czynników ryzyka mogących sprzyjać rozwojowi uzależnienia objawy podobne do. Ten artykuł pokazuje, w jaki sposób konceptualizacja przypadku zgodnie z podejściem opartym na procesach może skutkować interwencją psychologiczną ukierunkowaną na określone procesy i czynniki ryzyka związane z uzależniającym używaniem cyberseksualistów.

PMID: 30015567

DOI: 10.1080 / 0092623X.2018.1488324