Postawy i fantazje kobiet na temat gwałtu w związku z wczesną ekspozycją na pornografię (1992)

Corne, Shawn, John Briere i Lillian M. Esses.

Journal of Interpersonal Violence 7, nie. 4 (1992): 454-461.

Abstrakcyjny

Chociaż wiele dowiedziono się o tym, jak siły społeczne, takie jak pornografia, mogą kształtować lub kierować przemocą seksualną mężczyzn wobec kobiet, istnieje niewiele danych empirycznych dotyczących wpływu tych sił na postawy i zachowania kobiet. W niniejszym badaniu 187 studentek odpowiedziało na kwestionariusz dotyczący narażenia dzieciństwa na pornografię, aktualnych fantazji seksualnych i poparcia dla postaw wspierających gwałt.

Wczesne narażenie na pornografię wiązało się z późniejszymi „fantazjami dotyczącymi gwałtu” i postawami wspierającymi przemoc seksualną wobec kobiet. Wyniki zinterpretowano w kontekście socjalizacji kobiet w celu zaakceptowania agresji seksualnej jako wydarzenia seksualnego / romantycznego.