Widoki X i liczenie: zainteresowanie pornografią na temat gwałtu jako mikropęcherzykiem płciowym (2015)

J Interpers Violence. 2015 Feb 26. pii: 0886260515573572. [Wydanie elektroniczne przed papierowym]

DA Makin1, Morczek AL2.

  • 1Washington State University, Pullman, USA [email chroniony]
  • 2Washington State University, Pullman, USA.

Abstrakcyjny

Naukowcy i aktywiści zwracali uwagę dziesiątki lat wcześniej, jak ważne jest identyfikowanie, analizowanie i śledzenie przekazywania postaw, zachowań i norm skorelowanych z przemocą wobec kobiet. Konkretne wezwanie do uwagi odzwierciedlało media jako sposób przekazu. Niniejsze badanie opiera się na wcześniejszych badaniach mediów, z naciskiem na zapytania wyszukiwane w Internecie. Korzystając z danych wyszukiwania Google z lat 2004–2012, badanie to dostarcza regionalnej analizy powiązanego zainteresowania pornografią zorientowaną na gwałt i ośrodkami pornograficznymi. Wyniki wskazują na niewielkie regionalne różnice zainteresowań, w tym użycie „BDSM” lub „niewoli / dyscypliny, dominacji / uległości i sadomasochizmu” jako podstawowego zapytania do wykorzystania w analizie trendów. Zainteresowanie pornografią zorientowaną na gwałt za pośrednictwem ośrodków pornograficznych omawia się w kontekście mikroagresji.

SŁOWA KLUCZOWE:

Pornografia internetowa; Zapytania do wyszukiwania w Internecie; oceny makropoziomów; mikroagresja; kultura gwałtu; pornografia zorientowana na gwałt