Oglądanie porno: reakcje fizjologiczne i neurologiczne (nie badania uzależnienia od pornografii)

Oglądanie porno: efekty neurologiczne

Ta sekcja nie zawiera badań dotyczących zmian w mózgu związanych z używaniem pornografii lub uzależnieniem od pornografii / seksu. Dla tych dokumentów patrz Badania mózgu u użytkowników porno

Zobacz tutaj badania dotyczące unikalnych cech pornografii internetowej (filmy a inne bodźce, nowość, naruszenie oczekiwań, wywoływanie lęku, wirtualna rzeczywistość itp.) Oglądanie porno i efekty neurologiczne: