Badanie dotyczące palenia tytoniu i związanych z nim czynników psychospołecznych wśród młodzieży w Kolkacie w Indiach (2014)

Indian J Public Health. 2014 Jan-Mar;58(1):50-3. doi: 10.4103/0019-557X.128168.

Abstrakcyjny

Używanie tytoniu wśród dzieci i młodzieży szkolnej stanowi coraz większy problem na całym świecie, szczególnie w krajach rozwijających się. Przeprowadzono przekrojowe badanie obserwacyjne w sześciu koedukacyjnych szkołach średnich w Kalkucie w Zachodnim Bengalu wśród uczniów 526 z 15-19 w celu określenia rozpowszechnienia palenia i stwierdzenia różnicy między palaczami i niepalącymi w odniesieniu do czynników związane z relacjami rodzinnymi, grupą rówieśniczą i cechami osobowymi. Ogólny wskaźnik palenia okazał się 29.6%, średni wiek rozpoczęcia palenia był wcześniejszy u mężczyzn. Wśród palaczy 75% studentów zaczęło palić od 15 lat. Palenie ojca i grupy rówieśniczej, konflikt rodzinny i uzależnienie od pornografii stwierdzono istotne powiązania z paleniem studentów. Wczesne szkolne interwencje zdrowotne dotyczące tych czynników mogą pomóc w skutecznym rozwiązaniu tego problemu.