Trójfalowa analiza podłużna istniejących wcześniej wierzeń, ekspozycja na pornografię i zmiana postawy (2013)

Raporty komunikacyjne

Tom 26, 2013 - Wydanie 1

Paul J. Wright

Strony 13-25 | Opublikowane online: 22 Mar 2013

http://dx.doi.org/10.1080/08934215.2013.773053

Abstrakcyjny

Wiele badań nad pornografią i postawami seksualnie liberalnymi miało charakter przekrojowy, oceniało jedynie proste korelacje między narażeniem a postawą, koncentrowało się na nastolatkach lub zostało przeprowadzone poza Stanami Zjednoczonymi. W badaniu wykorzystano reprezentatywne dla kraju dane podłużne zebrane od dorosłych w Stanach Zjednoczonych w celu uzupełnienia tych braków w literaturze. Po kontrolowaniu wcześniejszej dopuszczalności seksualnej i szeregu innych potencjalnych nieporozumień stwierdzono pozytywny potencjalny związek między narażeniem na pornografię a późniejszą dopuszczalnością seksualną. Ponadto, zgodnie z 3Model AM społecznej medialnej seksualizacji, to stowarzyszenie było moderowane przez istniejącą ideologię liberalno-konserwatywną uczestników.

Słowa kluczowe: Orientacja politycznaPornografiaDopuszczalność seksualnaSocjalizacja seksualna