Wykorzystanie pornograficznych stron internetowych przez nastolatków: wielowymiarowa analiza regresji czynników predykcyjnych i skutków psychospołecznych (2009)

Cyberpsychol Behav. 2009 Oct;12(5):545-50. doi: 10.1089/cpb.2008.0346.

Tsitsika A, Critselis E, Kormas G, Konstantoulaki E, Constantopoulos A, Kafetzis D.

Źródło

Dorastający Health Unit (AHU), Second Department of Pediatrics, P. & A. Kyriakou Children's Hospital, National & Kapodistrian University of Athens, School of Medicine, Greece. [email chroniony]

Abstrakcyjny

Celem badania była ocena częstości występowania, czynników prognostycznych i implikacji używania pornograficznej strony internetowej (PIS) wśród greckich nastolatków.

Przeprowadzono przekrojowe badanie wśród losowo wybranych greckich uczniów szkół średnich 529. Częstość występowania ogólnego wykorzystania PIS wynosiła 19.47% (n = 96). Wśród użytkowników PIS 55 (57.29%) zgłaszał rzadkie przypadki, a 41 (42.71%) zgłaszał częste korzystanie z PIS.

Czynnikami predykcyjnymi rzadkiego stosowania PIS były płeć męska (skorygowany iloraz szans [AOR] = 8.33; 95% przedział ufności [CI] = 3.52-19.61), wykorzystanie Internetu do edukacji seksualnej (AOR = 5.26; 95% CI = 1.78-15.55) , pokoje rozmów (AOR = 2.95; 95% CI = 1.48-5.91) i zakupy (AOR = 3.06; 95% CI = 1.22-7.67). Czynnikami predykcyjnymi częstego stosowania PIS były płeć męska (AOR = 19.61; 95% CI = 4.46-83.33), korzystanie z Internetu do edukacji seksualnej (AOR = 7.39; 95% CI = 2.37-23.00) i mniej niż 10 godzin w tygodniu Internet użyj (AOR = 1.32; 95% CI = 1.10-1.59).

W porównaniu z użytkownikami spoza PIS, nieliczni użytkownicy PIS byli dwukrotnie bardziej narażeni na nieprawidłowe zachowanie (iloraz szans [OR] = 2.74; 95% CI = 1.19-6.28); częste osoby korzystające z PIS były znacznie bardziej narażone na nieprawidłowe zachowanie (OR = 4.05; 95% CI = 1.57-10.46) i graniczna ocena prospołeczna (OR = 4.22; 95% CI = 1.64-10.85). Thus, zarówno rzadkie, jak i częste korzystanie z PIS są powszechne i znacząco związane z niedostosowaniem społecznym wśród greckich nastolatków.


Z - Wpływ pornografii internetowej na młodzież: przegląd badań (2012)

  • Tsitsika i in. (2009) przeprowadził przekrojowe badanie wśród greckich nastolatków (N = 529) w celu zbadania potencjalnych implikacji dla wykorzystania materiałów o wyraźnym charakterze seksualnym; wyniki sugerują, że Greccy nastolatkowie, którzy są narażeni na materiały erotyczne, mogą rozwinąć „nierealistyczne postawy wobec seksu i wprowadzających w błąd postaw wobec związków” (str. 549).
  • Wspomniane badanie Tsitsika i in. (2009) zbadał konsekwencje spożywania pornografii internetowej. Dane wskazywały na istotny związek między konsumpcją pornografii internetowej a niedostosowaniem społecznymt (Tsitsika i in., 2009). W szczególności młodzież, która wskazywała na rzadkie korzystanie z pornografii, dwukrotnie częściej miała problemy z zachowaniem niż osoby, które w ogóle nie spożywały pornografii. Ponadto częsti konsumenci znacznie częściej wskazywali na nieprawidłowe zachowania, jak również na uzależniające korzystanie z Internetu na granicy (Tsitsika i in., 2009).