Wykorzystanie pornografii młodzieżowej i dynamika postrzeganego realizmu pornograficznego: czy widzenie większej liczby czyni ją bardziej realistyczną? (2019)

Komputery w zachowaniu ludzkim

95 Tom, Czerwiec 2019, strony 37-47

Paul J.Wrighta

AleksandarŠtulhoferb

https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.01.024

Najważniejsze

  • Podłużne dane zebrane od chorwackich nastolatków w okresie 23.
  • Oceniono wykorzystanie mediów erotycznych (SEM) i postrzeganie realizmu.
  • Wykorzystanie SEM wzrosło, podczas gdy postrzeganie realizmu SEM zmalało, aczkolwiek nieliniowo.
  • Zmiany w wykorzystaniu SEM nie były skorelowane ze zmianami w percepcji realizmu SEM.
  • Doświadczenia seksualne były związane z postrzeganiem realizmu SEM tylko na początku.

Abstrakcyjny

Oglądanie materiałów o charakterze jednoznacznie seksualnym (SEM) stało się dla wielu nastolatków normalnym doświadczeniem seksualnym, a są tacy, którzy dostrzegają, że SEM wywarło na nich pozytywny wpływ. Rodzice, pedagodzy i lekarze mają coraz większe obawy co do stosowania SEM przez młodzież, w tym obawy, że SEM zniekształca poglądy młodych ludzi i ich rozumienie seksualności. Biorąc pod uwagę lukę w ocenie powiązań między stosowaniem SEM a postrzeganą rzeczywistością SEM w czasie, w badaniu wykorzystano próbę panelową 875 chorwackich 16-latków (67.3% płci żeńskiej), aby oszacować równoległy utajony wzrost wykorzystania SEM i realizmu SEM w okresie 23 miesięcy. Zaobserwowaliśmy znaczny wzrost wykorzystania SEM i znaczący (nieliniowy) spadek realizmu SEM u obu płci, ale brak statystycznie istotnej zgodności między tymi dwoma konstrukcjami. Założono, że nastolatki odrzucą SEM jako nierealistyczne, gdy staną się doświadczone seksualnie. Hipoteza ta spotkała się jedynie z ograniczonym poparciem, sugerując rolę innych, niezmierzonych moderatorów, ale także znaczenie rozszerzenia obecnie ograniczonej konceptualizacji i pomiaru realizmu SEM.