Ekspozycja młodzieży na treści o charakterze pornograficznym w Internecie i pojęcia kobiet jako obiektów seksualnych: ocena przyczyn i procesów bazowych (2009)

UWAGI: Oglądanie kobiet jako przedmiotów seksualnych było skorelowane z oglądaniem i lubieniem porno.

Autorzy: Peter, Jochen; Valkenburg, Patti M.

Źródło:  Journal of Communication, Tom 59, numer 3, wrzesień 2009, s. 407-433 (27)

Abstrakcyjny:

Celem tego badania było wyjaśnienie związku przyczynowego w ustalonym wcześniej związku między narażeniem nastolatków na materiały internetowe o charakterze jednoznacznie seksualnym (SEIM) a pojęciem kobiet jako obiektów seksualnych. Ponadto w badaniu zbadano, które procesy psychologiczne leżą u podstaw tego związku i czy różne wpływy są różne w zależności od płci. Na podstawie danych z godzankieta panelowa z trzema falami wśród młodzieży holenderskiej 962, modelowanie równania strukturalnego początkowo wykazało, że ekspozycja na SEIM i pojęcia kobiet jako obiektów seksualnych miały wzajemnie bezpośredni wpływ na siebie.

Bezpośredni wpływ SEIM na pojęcia kobiet jako obiektów seksualnych nie różnił się w zależności od płci. Jednak bezpośredni wpływ pojęć kobiet jako obiektów seksualnych na ekspozycję na SEIM był istotny tylko dla nastolatków płci męskiej. Dalsze analizy wykazały, że niezależnie od płci nastolatków upodobanie do SEIM pośredniczyło w wpływie ekspozycji na SEIM na ich przekonania, że ​​kobiety są obiektami seksualnymi, a także na wpływ tych przekonań na narażenie na SEIM.

DOI:http://dx.doi.org/10.1111/j.1460-2466.2009.01422.x

Afiliacje:1: Amsterdamska Szkoła Badań nad Komunikacją ASCoR, Uniwersytet w Amsterdamie, 1012 CX Amsterdam, Holandia


Z - Wpływ pornografii internetowej na młodzież: przegląd badań (2012)

  • Peter i Valkenburg (2009) określają przekonania kobiet jako obiekty seksualne jako „idee dotyczące kobiet, które redukują je do ich atrakcyjności seksualnej pod względem wyglądu zewnętrznego i ciała (części)” (str. 408). Peter i Valkenburg (2009) twierdzą, że „takie pojęcia wiążą się również z silną troską o aktywność seksualną kobiet jako główne kryterium ich atrakcyjności i skupiają się na kobietach jako zabawkach seksualnych, które chętnie spełniają męskie pragnienia seksualne” (str. 408).
  • W późniejszym badaniu mającym na celu wyjaśnienie tych wniosków, Peter i Valkenburg (2009) ustalił, że oglądanie kobiet jako przedmiotów seksualnych wiązało się ze zwiększoną częstotliwością spożywania materiałów erotycznych. Nie jest jasne, w jaki sposób dorastające kobiety są dotknięte przez oglądanie innych kobiet, a być może nawet samych siebie, jako obiektów seksualnych. Krótko mówiąc, wyniki te sugerują, że „narażenie młodzieży na SEIM było zarówno przyczyną ajest konsekwencją ich przekonań kobiety są obiektami seksualnymi ”(str. 425)