Ekspozycja nastolatków na materiały o charakterze pornograficznym, niepewność seksualna i postawy wobec niezamierzonej eksploracji seksualnej: czy istnieje związek? (2008)

Badania komunikacyjne Październik 2008 lotu. 35 Nie. 5 579-601

  1. Jochen Peter Uniwersytet w Amsterdamie
  1. Patti M. Valkenburg Uniwersytet w Amsterdamie

Abstrakcyjny

Związek między narażeniem nastolatków na treści seksualne a ich socjalizacją seksualną prawie nie został ujęty w ramach rozwoju tożsamości. Co więcej, istniejące badania w dużej mierze zignorowały rolę, jaką w tym stowarzyszeniu młodzież miała kontakt z materiałami internetowymi o charakterze jednoznacznie seksualnym.

Niniejsze badanie przedstawia dwie cechy osobowości seksualnej nastolatków - niepewność seksualną i stosunek do eksploracji seksualnej - i bada te cechy jako potencjalne korelacje ekspozycji nastolatków na treści internetowe o charakterze jednoznacznie seksualnym. Czerpiąc z próbki 2,343 Holendrów młodzież w wieku 13 na 20, die,en Autorzy stwierdzają, że częstsze narażanie się na materiały pornograficzne związane z seksem wiąże się z większą niepewnością seksualną i bardziej pozytywnym nastawieniem do niezatwierdzonych poszukiwań seksualnych (tj. stosunków seksualnych z przypadkowymi partnerami / przyjaciółmi lub partnerami seksualnymi na stoiskach nocnych). Odkrycia wymagają zwrócenia większej uwagi na kontakt nastolatków z materiałami o charakterze jednoznacznie seksualnym w Internecie oraz na kwestie związane z tożsamością.


Z - Wpływ pornografii internetowej na młodzież: przegląd badań (2012)

  • Niedawne badania sugerują, że istnieje związek między nastolatkami, którzy są narażeni na pornografię internetową, a nabywaniem różnych przekonań seksualnych. Peter i Valkenburg (2008b) argumentują, że materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym mogą oferować widzom liczne postawy seksualne i że przekonania te mogą różnić się od przekonań wpajanych nastolatkom przez ich rodziny i szkoły. Ten dysonans lub konflikt w przekonaniach seksualnych przypisuje się zwiększonej niepewności seksualnej (Peter i Valkenburg, 2008b).
  • Kolejne badanie przeprowadzone przez Petera i Valkenburga (2008b) wskazało również na związek między ekspozycją nastolatków na materiały o wyraźnie seksualnym charakterze a pozytywnymi postawami związanymi z angażowaniem się w niezatwierdzoną eksplorację seksualną.